Om Oss

”Before beginning prepare carefully”
av Marcus Tullius Cicero

Ciceron – en ledsagare för företag i förändring

Ciceron Projekt har verkat som projektledare och drivit hyresgästanpassningar och genomfört flyttprojekt sedan 2003. Medarbetarna på Ciceron har lång erfarenhet av att driva flytt- och förändringsprojekt.

I projektform hjälper vi våra uppdragsgivare med behovsinventering, samordning, planering och genomförande.

Vi genomför upphandlingar, planerar leveranser och effektiviserar stödtjänster som är kopplade fram till ett färdigt kontor.

Vi gör inga påslag, vi debiterar bara för vår tid.

Ciceron åtar sig att genomföra projektet enligt beställarens krav på miljöansvar och socialt ansvarstagande.

Ciceron – skapar arbetsro

Vi skapar arbetsro för våra uppdragsgivare. Som projektledare hjälper vi företag med hela processen.

Genom vår erfarenhet avlastar, vägleder vi och tar ansvar i våra uppdrag.

Med våra metoder och vår kompetens skapas en god projektekonomi, effektivitet, delaktighet och ett framgångsrikt projektresultat.

Vi är oberoende i våra leverantörsval för att hitta bästa lösningen för varje unikt uppdrag.

Ciceron – samordnar kompetenser

Varje projekt är unikt och tillsammans med er sätter vi samman en effektiv projektgrupp med de aktörer som behövs för ert projekt.

Vi delar med oss av vårt stora nätverk av leverantörer och konsulter för ett framgångsrikt projekt.