Vår Process

Fyra steg. Olika tidskrävande men lika viktiga. En blandning av kompetenser med samma mål.

Vem ansvarar och håller ihop projektet?

Vilka delprojekt ingår?

Vilka resurser krävs och har ni dem?

Projektanalys

Tillsammans med er kartlägger vi projektets syfte, mål och visioner

Vi konkretiserar era behov

Ciceron tar fram budget och tidsplan

Vi definierar delprojekt

Vi skapar en lämplig projektorganisation

Genomförande

Vi ansvarar för att delprojekten levererar inom tids- och budgetramar

Vi hjälper er att fatta beslut och leverera besked

Vi är er länk till fastighetsägaren

Uppföljning

Vi följer upp budget och tidplan

Vi genomför efterjusteringar om så krävs

Vi är med er tills ni är fullt nöjda.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss