Tjänster

Förändringsledning

 • Er guide genom en förändring, oavsett om det är att implementera ett förändrat arbetssätt, genomföra en flytt eller en lokalanpassning.
 • Vi hjälper er att göra en nulägesanalys. Vi lägger upp en projektplan och planerar för framtida behov med syfte att er förändring ska genomföras med framgångsrikt resultat.
 • Tillsammans skapar vi en projektorganisation med rätt personer och rätt kompetens.
 • Vi hjälper er med kommunikation, samordning och intern förankring.
 • Vi ser det som en fördel att komma in så tidigt som möjligt i ett projekt. Då får ni på bästa sätt ta del av vår erfarenhet och kompetens.

Flyttprojektledning

 • En företagsflytt innebär mer än att bara byta lokaler. Vi kan ta ansvar för hela processen eller de delar ni behöver hjälp med såsom samordning, logistikplanering, upphandlingar av t.ex. flytt, teknik, säkerhet och inredning.
 • Vi är er länk till fastighetsägaren och ert stöd vid hyresgästmöten för att underlätta anpassningen av lokalen.
 • Vi säkerställer att ni får det ni avtalat.
 • Vi upprättar tidplan och budget samt håller i uppföljning.

Upphandling

 • Vi bistår er vid upphandling och säkerställer att ni får den bästa lösningen för ert projekt.
 • Transparens – vi gör inga administrativa påslag på de inköp vi gör för vår kunds räkning. Inköpsfakturorna går direkt till er.
 • Vi är leverantörsoberoende.
 • Vi debiterar bara för vår tid.

Avtalshantering

 • En förändring innebär ett gyllene tillfälle att se över nuvarande avtal av servicetjänster. Vi hjälper er att skapa en översikt, analysera behov och planera efter den nya lokalens förutsättningar.
 • Exempel på servicetjänster: IT, säkerhet, städ, bemanningsföretag, växter, kaffe/vatten etc.
ciceron-favicon

Varför anlita Ciceron?

 • Ge oss ansvar för hela processen eller bara de delar ni behöver hjälp med.
 • Vi guidar er genom hela processen så ni kan fokusera på er kärnverksamhet.
 • Transparens – vi gör inga påslag, debiterar bara för vår tid!
 • Det är enkelt att samarbeta med Ciceron.