Ciceron bistår Coop Stormarknader och butiker

Ciceron bistår Coop Stormarknader och butiker

Ciceron ser fram emot ett spännande projekt tillsammans med Coop Butiker och Stormarknader som i januari gick från att vara en egen avdelning inom Coop till att vara ett eget bolag. Flytten till deras nya aktivitetsbaserade kontor sker i maj 2018.