Försäkringsgirot har tecknat kontrakt för ny lokal

Försäkringsgirot har tecknat kontrakt för ny lokal

Försäkringsgirot har tecknat kontrakt för en ny lokal och Ciceron ser fram emot ett roligt projekt tillsammans med dem. Flytten ska ske i augusti 2018.