Magasin X – ett hållbart stadsutvecklingsprojekt

Magasin X – ett hållbart stadsutvecklingsprojekt

Vasakronans Magasin X i Uppsala, fn i slutskedet av uppbyggnad, blir landets största kontorshus med en stomme byggd helt i trä.

”Att använda trä som primärt byggmaterial har flera positiva effekter. Framför allt ger det en mycket mindre klimatpåverkan än när hus byggs av traditionella byggmaterial som betong och stål. Kontorshus av trä tar oss till en ny, eftersträvansvärd nivå av hållbart byggande.”- Vasakronan

Den höga ambitionsnivån inom hållbarhet följer givetvis med in i Vasakronans nya kontor i fastigheten och till Arena – en coworkingyta med kontor on demand.

Ciceron ansvarar för hyresgästen Vasakronans projektledning, installationssamordning, samt upphandling och projektledning av inredning och specialsnickerier.