Hennes & Mauritz

HM

I bästa läge på Drottninggatan/ Mäster Samuelsgatan ligger huvudkontoret för Hennes & Mauritz.

Cicerons uppdrag innebar att som projektledare ansvara för tidplanering, upphandling och leveranshantering samt ekonomistyrning av inredning, utrustning och tjänster till HM Hk. Dessutom ingick planering och samordning gentemot ett pågående bygge. Upphandling och genomförande av flytt av ca 1050 medarbetare samt avveckling av kvarlämnad inredning och utrustning i tidigare lokaler. Cicerons utmaning i denna flytt var att i stället för att planera för en flytt av ett traditionellt kontor, flytta ca 1000 meter kläder som tranporterades på klädställningar. Totalt omfattar HM HK lokaler om ca 20 000 kvm. Ciceron samarbetade med Reflex Arkitekter i uppdraget som både ritade huset och ansvarade för inredningen.

Fotograf  Åke Eson Lindman