Uppdrag för Uppsala Vatten

Uppdrag för Uppsala Vatten

Med anledning av Uppsala Vattens flytt till nya lokaler har Ciceron fått i uppdrag att ansvara för tidplanering, logistik och samordning inför leverans av ny och befintlig inredning, teknik och utrustning.

Vi bistår även Uppsala Vattens inköpsavdelning vid upphandling.

Tack Uppsala Vatten för förtroendet!