Uppdrag för Grant Thornton!

Uppdrag för Grant Thornton!

Ciceron har nytt uppdrag för Grant Thornton där uppdraget innefattar projektledning av ett nytt kontor i Uppsala och ombyggnad av befintligt kontor i Göteborg.

Ciceron ansvarar för hyresgästens projektledning genom processen, samt för upphandling och projektledning av inredning, installationer och flytt.

Tack för förtroendet!